Filipiana 4: 4-7

Andininy
Protestanta Malagasy
4
Mifalia [Veloma] mandrakariva amin'ny Tompo; hoy izaho indray: Mifalia.
5
Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Efa mby akaiky ny Tompo.
6
Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin'ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra.
7
Ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany