ITesaloniana 5: 1-8

Andininy
Protestanta Malagasy
1
Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy, dia tsy misy tokony hosoratako aminareo,
2
satria hianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo.
3
Raha misy olona manao hoe: Miadana sy mandry fahizay, dia hanjo azy tampoka ny fandringanana, toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka, ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy.
4
Fa hianareo, ry rahalahy, tsy ao amin'ny maizina, mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany.
5
Fa hianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro; tsy an'ny alina na an'ny maizina isika.
6
Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina [hiari-tory] ka hahonon-tena.
7
Fa izay matory dia matory amin'ny alina; ary izay mamo dia mamo amin'ny alina.
8
Fa satria an'ny andro isika, dia aoka hahonon-tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany