Andininy
Protestanta Malagasy
4
manapaka tsara ny ankohonany, mampanaiky ny zanany amin'ny fahamaotinana tsara
5
(fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, hataony, ahoana no fitandriana ny fiangonan'Andriamanitra?),
6
tsy izay zazavao amin'ny fivavahana, fandrao hieboebo foana izy ka ho latsaka amin'ny fahamelohan'ny devoly.
7
Ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay eny ivelany izy, fandrao ho lavo amin'ny fananan-tsiny sy ny fandriky ny devoly.
8
Ny diakona koa toy izany ihany, ho maotona tsy miroa teny, tsy tia divay be, tsy tia harena maloto,
9
mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio.
10
Ary aoka hizahan-toetra ireo aloha, dia vao hanao ny asan'ny diakona izy, raha tsy manan-tsiny.
11
Ny vehivavy koa ho toy izany ihany: maotona, tsy mpanendrikendrika, mahonon-tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra.
12
Aoka ny diakona samy hanam-bady tokana sady hanapaka tsara ny zanany sy ny ankohonany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany