Andininy
Protestanta Malagasy
13
Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo teny fikasana; fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo niarahaba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tety ambonin'ny tany izy.
14
Fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady izay ho taniny izy.
15
Ary raha tàhiny nahatsiaro ny tany nialany izy, dia ho nahita andro hiverenany.
16
Fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny, dia ny any an-danitra; ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra hatao hoe Andriamaniny, satria efa namboatra tanàna ho an'ireo Izy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany