Andininy
Protestanta Malagasy
1
Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsaharany aza isika, dia aoka isika hatahotra, fandrao mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|6F66CB97-D703-4D51-B4F0-E5E32CDC857B
2
Fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany; kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy, satria tsy niharo finoana tao amin'izay nandre.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|46AC46A6-65B1-4B69-8AF8-72DABB41D4A9
3
Fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsaharana izany, araka ny voalazany hoe: Toy ny nianianako tamin'ny fahatezerako hoe: Tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy (Sal. 95. 11), na dia vita hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|BD057A28-D082-4CAF-993E-25C7F94B8A28
4
Fa nilaza ny andro fahafito Izy eo amin'ny teny anankiray araka izao: Ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito (Gen. 2. 3).
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|0963C277-8F13-4F7A-8A93-6A38373819D2
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany