Jakoba 1: 5-8

Andininy
Protestanta Malagasy
5
Ary raha misy hianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra, Izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa; ary dia homena azy izany.
6
Nefa aoka hangataka amin'ny finoana izy ka tsy hiahanahana akory; fa izay miahanahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany.
7
Fa aoka tsy hanampo handray zavatra amin'ny Tompo izany olona izany:
8
olona miroa saina izy, miovaova amin'ny alehany rehetra.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany