Andininy
Protestanta Malagasy
4
Izay hatoninareo toy ny vato velona, nolavin'ny olona, fa voafidin'Andriamanitra sady soa,
5
ka dia atsangana koa hianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanati-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
6
Fa misy teny ao amin'ny Soratra Masina manao hoe: Indro mametraka fehizoro ao Ziona Aho, dia vato voafidy tsara; Ary izay mino Azy tsy ho menatra (isa. 28. 16).
7
Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino; fa amin'izay tsy mino kosa Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro (Sal. 118. 22).
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany