Andininy
Protestanta Malagasy
1
Rehefa afaka izany, dia hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe; ary ny tany nohazavain'ny voninahiny.
2
Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: Rava! Rava Babylona lehibe! Ka tonga fonenan'ny demonia sy fieren' ny fanahy maloto rehetra ary akanin' ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina.
3
Fa tamin'ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany no nahalavoan' ny firenena rehetra, ary ny mpanjakan'ny tany nijangajanga taminy, ary ny mpandranto amin'ny tany tonga mpanan-karena noho ny hafatratry ny nitiavan'io ny zava-mahafinaritra ny tena.
4
Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: MialĂ  aminy hianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany