Apokalypsy 22: 1-5

Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary izy naneho ahy onin'ny ranon'aina, manganohano tahaka ny vato krystaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|21A337FD-538A-4D84-B5C6-7DD096E73F31
2
teo afovoan'ny làlambeny. Ary teny an-daniny roa amin'ny ony nisy hazon'aina mamoa voa roa ambin'ny folo samy hafa sady mamoa isam-bolana; ary ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|3F7486B9-607E-4820-824D-4492FE8BC0ED
3
Ary tsy hisy ozona intsony; ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry ho eo aminy; ary ny mpanompony dia hanompo Azy
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7EF47D88-196F-4251-9A50-4DBB910A3D50
4
ka hahita ny tavany, ary ny anarany dia ho eo amin'ny handriny.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|2CE97029-4A25-4637-AE58-E4E0545A8F24
5
Ary tsy hisy alina intsony; ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy; fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy; ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7AEE5480-AC8A-4589-8AE7-A52BBA7B6D8F
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany